KOMUNIKAT PRASOWY z 05.06.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku do Sądu Rejonowego w Zambrowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi K., byłemu Dyrektorowi Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze oraz jego zastępcy Antoniemu B.
Bogdanowi K. przedstawiono trzy zarzuty popełnienia przestępstw z art. 228§1kk polegających na przyjęciu korzyści majątkowych w latach 2010 – 2012 w łącznej kwocie około 75.000 zł w związku z realizacją przetargów i wykonawstwem prac remontowo – budowlanych na terenie Zakładów Karnych w Czerwonym Borze, Przytułach Starych, Chrubieszowie oraz Kluczborku.
Antoniemu B. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 228§1kk polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 7.000 zł w związku z realizacją w/w prac.
Wobec podejrzanych w toku śledztwa stosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 20.000zł oraz 15.000zł, zakazu opuszczania kraju oraz dozory Policji.