KOMUNIKAT PRASOWY z 03.09.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Łomży prowadzone jest postępowanie w toku którego Malwinie W. oraz Klaudii B. przedstawiono zarzuty tego, że w miesiącu lipcu 2019 roku w Łomży na ulicy Polowej, pod pretekstem uzyskania pomocy, dostały się do wnętrz pomieszczeń mieszkalnych, skąd dokonały zaboru mienia w kwocie 5000zł. Z ustaleń postępowania wynika nadto, iż wymienione usiłowały dokonać kradzieży pieniędzy w kwocie 1500 zł w dniu 26 sierpnia 2019 roku w Łomży na ulicy Polowej oraz dokonały dwóch kradzieży pieniędzy w kwotach 5000zł oraz 1500zł w lutym i sierpniu tego roku na terenie miejscowości Hajnówka.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec Malwiny W. oraz Klaudii B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.