Komunikat prasowy z dnia 29.10.2019 roku

Komunikat prasowy w sprawie PO I Ds. 151.2019.
Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 27 października 2019 roku wszczęto śledztwo w sprawie zgwałcenia w Łomży, ze szczególnym okrucieństwem małoletniej, w wyniku czego pokrzywdzona doznała obrażeń stanowiących naruszenie czynności narządu ciała na okres nie dłuższy niż siedem dni, tj. o czyn z art. 197 § 3 pkt 2 kk w zw. z art. 197 § 4 kk i art. 157 § 2 kk.Przedmiotowe postępowanie zainicjowane zostało powiadomieniem w godzinach nocnych dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży o przywiezieniu na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży piętnastomiesięcznego dziecka z widocznymi obrażeniami ciała.
W dniu 27 października 2019 roku o godz. 2.05 zatrzymano Aleksandrosa M. W chwili zatrzymania znajdował się on w stanie nietrzeźwości.
Przeprowadzone w dniach 27 i 28 października 2019 roku czynności procesowe pozwoliły na przedstawienie Aleksandrosowi M. zarzutu popełnienia zbrodni zgwałcenia polegającej na tym, że wymieniony w dniu 26 października 2019 roku w Łomży, działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się fizycznie i psychicznie nad piętnastomiesięczną małoletnią w ten sposób, że uderzał pokrzywdzoną po całym ciele, przypalał żarem papierosa, a następnie doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej, w wyniku czego małoletnia pokrzywdzona doznała obrażeń stanowiących naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni, tj. o czyn z art. 197 § 3 pkt 2 kk w zw. z art. 197 § 4 kk i art. 207 § 1 a kk i art. 157 § 2 kk.
W dniu 29 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Łomży uwzględnił wniosek Prokuratora Okręgowego w Łomży i zastosował wobec Aleksandrosa M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.