ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 230.175.2019, PO VII WB 230.185.2019 – ZAKUP MEBLI BIUROWYCH

Prokuratura Okręgowa w Łomży zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na dostawie, rozładunku i montażu mebli biurowych

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zamiarze dokonania zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na dostawę, rozładunek i montaż mebli biurowych

szczegóły:

– ZAPYTANIE OFERTOWE
– FORMULARZ OFERTOWY
– SPECYFIKACJA TECHNICZNA
– OŚWIADCZENIE
– NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY UMOWY

Wyniki postępowania