Zapytanie ofertowe- PO VII WB 262.17.2019; PO VII WB 230.185.2019 – prace remontowe

Prokuratura Okręgowa w Łomży zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na remoncie korytarza w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łomży, oraz pokoju w Prokuraturze Rejonowej w Kolnie
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

– zapytanie ofertowe
– formularz ofertowy
– informacja o danych
– wizualizacja
– protokół odbioru
– przedmiar robót
– przedmiot zamówienia
– wzór umowy
– zobowiązanie
– oświadczenia

Wyniki Postępowania