Zapytanie ofertowe- PO VII WB 262.18.2019 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych

Prokuratura Okręgowa w Łomży zaprasza do złożenia ofert cenowych na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Prokuratury okręgu łomżyńskiego
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

– zapytanie ofertowe
– formularz ofertowy
– informacja o danych
– protokół przekazania
– projekt umowy
– zobowiązanie
– oświadczenia

 

Wyniki postępowania