Informacja o dniach wolnych w Prokuraturze Okręgowej w Łomży i prokuraturach rejonowych okręgu łomżyńskiego.