Komunikat prasowy w sprawie PO I Ds 133.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 17 lutego 2020 roku umorzono śledztwo w sprawie:

I. doprowadzenia Reginy S. i Kamila K. namową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie w dniu 09 września 2019 roku w miejscowości Czyżew Ruś Kolonia, w wyniku potrącenia przez pociąg PKP Intercity relacji Białystok – Kraków t.j. o czyn z art. 151 kk wobec stwierdzenia, iż czynu nie popełniono – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.
II. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym poprzez wtargnięcie przez Reginę S. i Kamila K. bezpośrednio przed zbliżający się pociąg PKP Intercity relacji Białystok – Kraków w dniu 09 września 2019r. w miejscowości Czyżew Ruś Kolonia t.j. o czyn z art. 174 § 1 kk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. info
III. posiadania w dniu 09 września 2019r. w miejscowości Czyżew Ruś Kolonia przez Kamila K. środków odurzających w postaci marihuany w ilości 1,82 g brutto t.j. o czyn z art. 62 ustęp 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ze względu na śmierć sprawcy czynu – na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.
Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.