KOMUNIKAT PRASOWY Z DNIA 18.02.2020r

Prokuratura Rejonowa w Grajewie nadzoruje postępowanie w toku którego 42-letniemu mieszkańcowi Grajewa, Adamowi C., przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw gróźb karalnych oraz tego, iż w dniu 27 stycznia 2020 roku w Grajewie, na terenie Szpitala Powiatowego, znieważył funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w celu zmuszenia wymienionego do odstąpienia od czynności służbowych podjętych w związku z przeprowadzaną interwencją.

Z ustaleń postępowania wynika, iż Adam C. zarzuconych mu czynów dopuścił się działając w warunkach recydywy, przed upływem pięciu lat od odbycia co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne. info
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Grajewie zastosował wobec podejrzanego Adama C. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.