KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie Zarządzenia nr 26.2020 Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 16 marca 2020 roku :

  1. odwołano czasowo przyjęcie interesantów przez prokuratorów wyznaczonych do pełnienia dyżurów w dniach 16,23,30 marca 2020 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łomży ( wyznaczeni prokuratorzy pełnią dyżury telefonicznie)
  2. w sytuacjach niecierpiących zwłoki przyjęcie interesanta w siedzibie jednostki przez prokuratora dyżurnego może odbyć się w razie wystąpienia potrzeby odebrania od zawiadamiającego ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  3. pracowników sekretariatu i innych działów administracji oraz asystentów prokuratora zobowiązano do udzielania informacji telefonicznej o zaistniałych ograniczeniach w pełnieniu dyżurów i sposobie kontaktów interesantów z prokuratorami dyżurnymi w dniach 16,23 i 30 marca 2020 roku. website