POSIADANIE NARKOTYKÓW

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie prowadzi śledztwo w sprawie posiadania w dniu 24 lipca 2020 roku w Zambrowie przez Daniela M. znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy. Przedmiotowe środki zostały zabezpieczone w toku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez wskazanego mężczyznę i jego partnerkę. Substancja była zapakowana w 3 torebki strunowe. Ponadto w trakcie czynności funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie ujawnili wagę precyzyjną, pistolet z napisem “Bruni” P4 kal. 9 mm, magazynek kal. 9 mm z 2 nabojami “Wadie”, 6 sztuk naboi “Wadie” kal. 9 mm, rower i elementy roweru z usuniętymi numerami seryjnymi, dowód osobisty wystawiony na osobę Krystiana B. oraz pieczątkę ze stemplem.
Prokurator w dniu 26 lipca 2020 roku przedstawił Danielowi M. zarzut posiada znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 48 gram brutto. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia wskazując, że zabezpieczone narkotyki posiadał na własny użytek, gdyż jest osobą uzależnioną. Odnośnie pozostałych zabezpieczonych przedmiotów przyznał, iż zostały przez niego znalezione.
Wobec powyższego prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, z uwagi na grożącą sprawcy surową karę oraz obawę utrudniania postępowania przygotowawczego. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec Daniela M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Na chwilę obecną w śledztwie wykonywane są czynności zmierzające do uzyskania opinii biegłych z zakresu badań chemicznych oraz z zakresu badania broni i amunicji. Ponadto podjęto działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności pozyskania i posiadania przez podejrzanego pozostałych rzeczy, zabezpieczonych w toku przeszukania.