AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE OBCOWANIA PŁCIOWEGO Z MAŁOLETNIM

Prokuratura Rejonowa w Łomży w dniu 28 sierpnia 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Łomży akt oskarżenia p-ko Justynie D.
Oskarżonej zarzucono popełnienie dwóch przestępstw z art. 211 kk i art. 200§1 w zw. z art. 12§ 1 kk tj. uprowadzenia wbrew woli rodziców małoletniego poniżej lat 15 oraz kilkukrotnego obcowania płciowego z małoletnim.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż oskarżona w trakcie popełnienia zarzucanych jej czynów była zatrudniona jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kuziach.
Wobec Justyny D. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.