ZAPYTANIE OFERTOWE- PO VII WB 262.13.2020 – PRACE REMONTOWE

Prokuratura Okręgowa w Łomży zaprasza do złożenia ofert cenowych

 

 na wykonanie usługi polegającej na remoncie sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i gospodarczych w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

– zapytanie ofertowe
– formularz ofertowy
– informacja o danych
– protokół odbioru
– przedmiot zamówienia
– wzór umowy
– zobowiązanie
– oświadczenia

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA- PO_VII_WB_262.13.2020