ZATRZYMANIE PODEJRZANEGO O OSZUSTWA

Prokuratura Rejonowa w Łomży nadzoruje dochodzenie w sprawie oszustw dokonywanych przez Dawida K., 27 letniego mieszkańca Rumii.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż podejrzany w okresie od 19 lipca 2020 roku do 01 października 2020 roku, za pośrednictwem portalu OLX, doprowadził co najmniej 12 pokrzywdzonych z terenu całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów wydania pojazdów mechanicznych, za które otrzymał zaliczki w kwotach od 200 do 2000zł.
W toku czynności przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz w jego pojeździe zabezpieczono kilkadziesiąt telefonów komórkowych, znaczną ilość kart SIM, dokumenty bankowe na dane innych osób.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec Dawida K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.