PO VII WB 262.15.2020 zapytanie ofertowe – wymiana drzwi i parapetów.

Ogłoszenie o wynikach postępowania:

– Ogłoszenie.

 

Prokuratura Okręgowa, uprzejmie informuje o wszczęciu zapytania ofertowego na remont i wymianę drzwi i parapetów.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe,

Wzór umowy,

Zobowiązanie,

Opis przedmiotu zamówienia,

Formularz ofertowy,

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

Protokół odbioru końcowego.