Komunikat z dnia 19.03.2020

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie Zarządzenia Nr 30.2020 Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 18 marca 2020 roku:
– do odwołania ulegają zawieszeniu osobiste przyjęcia interesantów;
– kontakt z prokuratorami i pracownikami odbywa się drogą telefoniczną, elektroniczną i pocztową;
– przed wejściem na teren budynku prokuratury dokonywany jest pomiar temperatury ciała.

Dane do kontaktu:

Czytaj więcej “Komunikat z dnia 19.03.2020”