Komunikat prasowy z dnia 11.04.2019 roku

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że Prokuratura Rejonowa w Grajewie nadzoruje śledztwo w toku którego Dariusowi D., obywatelowi Litwy, przedstawiono zarzut tego, że w dniu 6 kwietnia 2019 roku w miejscowości Miecze, gmina Rajgród, kierował utraconym na terenie Republiki Federalnej Niemieckiej pojazdem BMW X5 o wartości 250 000 złotych, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk i art. 294§ 1 kk. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Grajewie w dniu 08 kwietnia 2019 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Komunikat prasowy z dnia 10.04.2019 roku

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Łomży prowadzone jest postępowanie w toku którego Adamowi R. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Łomży, będąc w stanie nietrzeźwości, słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, publicznie znieważył obywateli narodowości czeczeńskiej, a następnie użył przemocy wobec małoletniego, poprzez dwukrotne uderzenie pięścią w twarz z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 257 kk i art. 119§ 1 kk.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych.

KOMUNIKAT PRASOWY z 01.04.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Łomży akt oskarżenia p-ko Grażynie K., której zarzucono, że w okresie od 03 lipca 2008 roku do 09 listopada 2017 roku w Ciechanowcu, pełniąc funkcję członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Ciechanowcu oraz świadcząc pracę na stanowisku głównej księgowej, po uprzednim wprowadzeniu w system informatyczny dyspozycji wypłat dokonała przelania i przywłaszczyła łącznie kwoty 1 013 637zł, tj. przestępstwa z art. 296§3kk i art. 284§2kk w zw. z art. 294§1kk.
Nadto w toku śledztwa ustalono, iż Grażyna K. dwukrotnie w celu uzyskania kredytów dla innej osoby posłużyła się w banku spółdzielczym w Ciechanowcu oraz banku PKO SA oddział w Ciechanowcu podrobionymi oraz poświadczającymi nieprawdę dokumentami w postaci informacji o dochodach i zaświadczeniu o zatrudnieniu, tj. o przestępstwa z art. 297§1kk i art. 270§1kk.
Ponadto Grażynie K. zarzucono ukrywanie w miejscu zamieszkania w Ciechanowcu dokumentacji dot. spółdzielni mieszkaniowej w Ciechanowcu, tj. przestępstwa z art. 276 kk.
w tut. Prokuraturze kontynuowane jest postępowanie w zakresie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej poprzez niedopełnienie obowiązków przez osoby sprawujące nadzór nad majątkiem spółdzielni mieszkaniowej w Ciechanowcu.

KOMUNIKAT PRASOWY z 28.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Łomży VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie akt oskarżenia p-ko Patrykowi Ł., któremu zarzucono dwudziestotrzykrotne doprowadzenie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzanie w błąd co do zamiaru sprzedaży na serwisie OLX telefonów komórkowych m-ki Samsung, tj. o czyn z art. 286§1kk.

Komunikat prasowy z dnia 21 marca 2019 roku

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że Prokuratura Rejonowa w Zambrowie nadzoruje dochodzenie, w toku którego obywatelowi Łotwy Vladimirsovi P. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 18 marca 2019 roku znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,14 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził po drodze krajowej S8 samochód ciężarowy wraz z naczepą w sposób niezapewniający panowania nad pojazdem, uszkadzając bariery energochłonne na długości 35 metrów, czym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a§ 1 kk i art. 174§ 1 kk. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Zambrowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy.

KOMUNIKAT PRASOWY z 19.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Łomży prowadzone jest śledztwo w toku którego Robertowi J. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 16 marca 2019 roku w miejscowości Chyliny, znieważył funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz działając w zamiarze zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej związanej z interwencją domową, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji poprzez kierowanie trzymanym w ręku nożem gróźb pozbawienia życia, tj. o czyn z art. 223§1 kk i art. 224§2 kk i art. 226§1 kk.
Sąd Rejonowy w Łomży w dniu 19 marca 2019 roku na wniosek prokuratora zastosował wobec Roberta J. tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

KOMUNIKAT PRASOWY z 15.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem prowadzone jest śledztwo w toku którego Markowi S. oraz Milenie M. przedstawiono zarzut dokonania rozboju w dniu 12 marca 2019 roku w miejscowości Szepietowo, tj. przestępstwa z art. 280§ 1 kk.
Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzani stosując wobec pokrzywdzonej przemoc polegającą na uderzaniu pięścią w twarz i klatkę piersiową zabrali w celu przywłaszczenia portfel z zawartością pieniędzy w kwocie 120 zł. Milena M. czynu tego dopuściła się działając w warunkach recydywy.
Wobec Mileny M. oraz Marka S. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

KOMUNIKAT PRASOWY NR 2 z 12.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Białymstoku zatrzymali Bogdana K., byłego Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze oraz jego z-cę Antoniego B.
Bogdanowi K. przedstawiono trzy zarzuty popełnienia przestępstw z art. 228§1kk polegających na przyjęciu korzyści majątkowych w latach 2010 – 2012 w łącznej kwocie około 75.000 zł w związku z realizacją przetargów i wykonawstwem prac remontowo – budowlanych na terenie Zakładów Karnych w Czerwonym Borze, Przytułach Starych, Chrubieszowie oraz Kluczborku.
Antoniemu B. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 228§1kk polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 7.000 zł w związku z realizacją w/w prac.
Podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku dalszego śledztwa. Bogdan K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 20.000zł oraz 15.000zł, zakazy opuszczania kraju oraz dozory Policji.

KOMUNIKAT PRASOWY z 12.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem prowadzone jest śledztwo w toku którego Danielowi W., funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawiono zarzut prowadzenia w dniu 11 marca 2019 roku na drodze relacji Wysokie Mazowieckie – Szepietowo pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (0,62 mg/1) tj. przestępstwa z art. 178a§ 1 kk. ‘
Wobec Daniela W. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza Policji.

KOMUNIKAT PRASOWY z 11.03.2019

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że prowadzone jest śledztwo w toku którego Łukaszowi W. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 02 lutego 2019 roku w Wysokiem Mazowieckiem poprzez uderzenie pięścią w twarz oraz kopnięcia spowodował u Marcina S. obrażenia ciała w postaci m.in. lewostronnego krwiaka okularowego, obrzęku i otarcia naskórka okolicy jarzmowej lewej i policzka lewego oraz podbiegnięcia krwawego krezki jelita cienkiego, co doprowadziło do wstrząsu krwotocznego spowodowanego uszkodzeniem naczynia krezkowego , które to obrażenia stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu i doprowadziły do zgonu Marcina S., tj. o czyn z art. 156§3kk.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 11 marca 2019 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.