Oświadczenia za 2015

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów okręgu łomżyńskiego:

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń
o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia
prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania Prokuratury Okręgowej.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Łomży:

-Ambroziak Maria
-Cholewicki Jacek
-Dereszewski Bogusław
-Dmochowska Grażyna Maria
-Dziemianko Dariusz
-Gołaszewska Joanna
(zgodnie z §1 ust 2 pkt 3 zarządzenia nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. oświadczenie majątkowe
Prokuratora Okręgowego w Łomży publikuje Prokurator Krajowy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej).
-Grabowska Maria Sabina
-Iwanowski Tomasz
-Iwanowska-Dukacz Elżbieta
-Jeżewska Wioletta Dorota
-Karwowski Jan
-Klimiuk Danuta Maria
-Kołakowska Mariola
-Kudyba Maria
-Mioduszewska Anna Jadwiga
-Podleś Małgorzata
-Polak Beata
-Sobieski Janusz
-Szloński Wiesłąw
-Wilk Tomasz
-Zawadzka Jadwiga
-Zazulin Lech
-Zazulin Lech – oświadczenie w zw. z przejściem w stan spoczynku

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokuratora Sławomira Małachowskiego o objęcie informacji
zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Grajewie:

-Iwański Józef Adam
-Januszek Lucyna
-Resztak Ryszard Józef
-Żmijewska Bożena

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kolnie:

-Bąkowski Kazimierz
-Szymanowski Przemysław

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Łomży:

Bałazy Anna – oświadczenie w zw. z objęciem stanowiska prokuratora
-Bałazy Anna
-Bielski Grzegorz
-Błażejczyk Dariusz Tomasz
-Jurgielewicz Dariusz
-Klimaszewska – Dzierżko Urszula
-Klimaszewska – Dzierżko Urszula oświadczenie w zw. z objęciem stanowiska prokuratora
-Kosiorek – Soboń Małgorzata
-Leszczyńska Dorota
-Lutrzykowska Katarzyna Elżbieta
-Lutrzykowska Katarzyna Elżbieta – oświadczenie w zw. z objęciem stanowiska prokuratora
-Paszkowski Zbigniew Stanisław
-Paszkowski Zbigniew Stanisław – oświadczenie w zw. z przejściem w stan spoczynku
-Rząca Arleta Anna
-Szulkowska Karolina Izabela
-Tyl Przemysław

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem:

-Bukowski Piotr
-Ezman Dorota
-Kryszpin Grzegorz Eryk
-Topolski Mariusz
-Żochowski Sylwiusz Daniel

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Zambrowie:

-Kluczek – Przybylska Katarzyna
-Kossakowska Urszula
-Mioduszewski Marek Jarosław
-Saracyn Marta