Aktualności

Uzupełnienie do VIIG202/3/13 – sprzedaż samochodu osobowego

Uzupełnienie do VIIG202/3/13 – sprzedaż samochodu osobowego

Uzupełnienie do VIIG202/3/13 – sprzedaż samochodu osobowego

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w samochodzie marki Renaut Megane numer rejestracyjny BL 08211 silnik po uruchomieniu wskazuje usterkę, uszkodzona sonda katalizatora i katalizator, kontrolka usterki silnika nie gaśnie. Praca silnika poprawna, rozruch łatwy.

Tremin Badań techniccznych minął 06.12.2013 roku.

VIIG202/3/13 VIIG232/6/14 sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Działając na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, Poz. 761), Prokuratura Okręgowa w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 086 2155 470, fax. 086 216 850, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

Szczegóły:

Ogłoszenie,

Wzór umowy,

Fromularz ofertowy.

 

Samochód osobowy  Samochód osobowy
Samochód osobowy  Samochód osobowy

VII G 202/3/13 sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

 

 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21

maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, Póz.

761), Prokuratura Okręgowa w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

tel. 086 2155 470, fax. 086 216 850, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż

samochodu osobowego.

Szczegóły:
– Ogłoszenie,
– Formularz ofertowy,
– Wzór umowy.