Kolno

Prokuratura Rejonowa w Kolnie

 KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 36, 18-500 Kolno

Tel + 48 86 278 18 15

Fax + 48 86 278 23 10

e-mail: pr.kolno@lomza.po.gov.pl

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych,

zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art.119 KPK. ,

Nie służy też do udzielania porad prawnych.


Prokurator Rejonowy

Marcin Gajdamowicz

Prokurator Prokuratury Rejonowej

p.o. Kierownika Sekretariatu

Dorota Chojnowska

Właściwość:

miasto Kolno oraz gminy: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl,