Dział ds. Informatyzacji i Analiz

Dział ds. Informatyzacji i Analiz

 Obejmuje zakresem działania sprawy:

 1. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych
 2. koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturach Rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych
 3. prowadzenie stanowiska dostępnego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
 4. zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem
 5. w postępowaniu karnym technik informatycznych
 6. kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych
 7. wykonywanie analizy kryminalnej,
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji
 9. prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej
 10. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 11. wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur

Kierownik Działu: Mariola Kołakowska – Prokurator Prokuratury Okręgowej