SIS II

Powiększ obraz

SIS II

 

SIS II to system informacyjny, który umożliwia krajowym sądom, prokuraturze, służbom policyjnym, granicznym, celnym oraz organom odpowiedzialnym za wykonanie przepisów dotyczących przemieszczania się obywateli państw trzecich i kontrolę w strefie Schengen oraz na jej granicach zewnętrznych wymianę informacji dotyczących m.in. osób poszukiwanych lub zaginionych, a także takich, którym odmówiono prawa do wjazdu i pobytu. W systemie są również rejestrowane dane dotyczące samochodów, broni palnej czy dokumentów utraconych, skradzionych lub wykorzystanych do popełnienia przestępstwa.

 

Dzięki danym, które zawiera SIS II, służby mogą zidentyfikować osobę, która nie ma prawa wjazdu lub pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dokonują również w bazie SIS II wpisów osób, wobec których wydano europejski nakaz aresztowania.

 

Dostęp do bazy SIS II mają tylko krajowe organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i administracyjne. Europejskie agencje Europol i Eurojust mogą wyszukiwać dane w systemie.