Wydział III Budżetowo-Administracyjny

WYDZIAŁ III BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego,

 

W III Wydziale Budżetowo – Administracyjnym realizowane są zadania w zakresie:
1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) prowadzenia rachunkowości;
3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) obsługi administracyjno-gospodarcza;
5) prowadzenia inwestycji i remontów;
6) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;
7) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Dyrektor – Wojciech Kluczek

+ 48 86 215 54 22

e-mail: wkluczek@lomza.po.gov.pl

Główna Księgowa – Ewa Obrycka

+ 48 86 215 54 18

e-mail: ksiegowosc@lomza.po.gov.pl