VII G 202/3/13 sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

 

    Działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, Póz.
761), Prokuratura Okręgowa w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
tel. 086 2155 470, fax. 086 216 850, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż
samochodu osobowego.

 

Szczegóły:
Ogłoszenie,
Formularz ofertowy,
Wzór umowy.