VIIG202/3/13 VIIG232/6/14 sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Działając na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, Poz. 761), Prokuratura Okręgowa w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 086 2155 470, fax. 086 216 850, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

Szczegóły:

Ogłoszenie,

Wzór umowy,

Fromularz ofertowy.

 

Samochód osobowy  Samochód osobowy
Samochód osobowy  Samochód osobowy