VII G 230/186/14 dotyczy zakupu komputera przenośnego

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu komputera przenośnego z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu komputera przenośnego z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe,
Specyfikacja techniczna,
Wzór umowy,
Wzór protokołu odbioru urządzenia,
Wzór oferty cenowej.

 

UWAGA:
Przedłużono termin składania ofert do dnia 21.11.2014 roku do godziny 12:00