Komunikat z wyboru wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30000 euro netto

KOMUNIKAT Z WYBORU WYKONAWCY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Komunikat z wyboru wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30000 euro netto

Komunikat