Zapytanie cenowe dot sprzątania

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o zapytaniu cenowym …

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o zapytaniu cenowym dotyczącym prowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego bez

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 907 ze zm.). na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy na sprzątanie i utrzymanie porządku w obiektach prokuratur okręgu łomżyńskiego.

Szczegóły:

zapytanie cenowe,

specyfikacja,

załączniki.