AKT OSKARŻENIA V DS 33/12

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż  został skierowany  akt oskarżenia

 

 

OGŁOSZENIE

 

          Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku został skierowany do Sądu Okręgowego III Wydział Karny we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze V Ds. 33/12 przeciwko Aleksandrowi Bogdanowi C. i Michałowi Janowi K., podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk i inne.

             Pokrzywdzeni, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, mogą złożyć oświadczenie, że będą działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego ( art.  54  1 kpk ).

        Pokrzywdzeni aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, mogą wytoczyć przeciw oskarżonym powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych, wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

            Zgodnie z art. 107 § 2 kpk za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

         Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a kpk, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kk ( wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ).