III.G230/252/15, III.G230/288/15

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o wszczęciu postępowania na zakup sprzętu informatycznego

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o wszczęciu postępowania na zakup komputerów przenośnych (laptop) oraz jednostki komputerowej z oprogramowaniem.

Szczegóły:

Zapytanie Ofertowe,

-Wymagane parametry,

-Wzór formularza ofertowego,

-Wzór protokołu dostawy,

-Wzór umowy.