NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA POPRZEZ ZANIEDBANIE

NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA POPRZEZ ZANIEDBANIE

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie prowadzi śledztwo w sprawie narażenia w okresie od nieustalonego dnia do 1 września b.r. przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo Janiny G. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez zaniedbania polegające na nie podawaniu pokarmów, nie powiadomieniu lekarza o stanie, w jakim znajdowała się, niewłaściwej pielęgnacji, zbyt późnej reakcji na zagrożenia, wskutek czego doszło do zgonu Janiny G. 3.09.2016r.
Janina G. została przewieziona do szpitala w Zambrowie w stanie agonii, wyziębiona, wychudzona z głębokimi odleżynami. Śledztwo zostało wszczęte na skutek zawiadomienia Dyrektora Szpitala.

Rzecznik Prasowy

Maria Kudyba