PO III G 234.23.2016 Zapytanie – wykonanie przeglądów

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
30.000 EURO OBEJMUJĄCEGO WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH…

Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro obejmującego wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w zakresie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego i sporządzenie na te okoliczność protokołów oddzielnie na każdy obiekt budowlany w okręgu. Szczegóły poniżej.

 

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy