PRZEGLADY 5-CIO LETNIE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
30.000 EURO OBEJMUJĄCEGO WYKONANIE PRZEGLĄDÓW 5-CIO LETNICH W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro obejmującego wykonanie przeglądów 5-cio letnich w branży elektrycznej. Szczegóły poniżej:
Zapytanie cenowe
Formularz ofertowy