Modernizacja kancelarii tajnej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że przedłuża termin składania ofert na wykonanie robót teletechnicznych w siedzibie Prokuratury polegających na rozbudowie i modernizacji elektronicznych systemów zabezpieczeń w kancelarii tajnej do dnia 18.11.2016 do godziny 9.00

ogłoszenie,
umowa,
oferta cenowa,
kosztorys,
zakres robót.