PO III G 234.53.2016

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO 

Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dot. zakupu sprzętu informatycznego nr sprawy PO III G 234.53.2016

– Zapytanie ofertowe
– Specyfikacja
– Wzór umowy
– Formularz ofertowy