OGŁOSZENIE 26.04.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKACH I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŁOMŻY

 OGŁOSZENIE

o wynikach I etapu Konkursu na stanowisko asystenta
prokuratora w Prokuraturze Rejonowej

w Łomży

Komisja w składzie:

  1. Pani Joanna Gołaszewska – Prokurator Okręgowy – przewodnicząca Komisji
  2. Pan Dariusz Dziemianko – Naczelnik I Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Łomży – członek Komisji
  3. Pani Grażyna Dmochowska – Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego w Prokuraturze Okręgowej w Łomży – sekretarz Komisji

jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

„Do II etapu Konkursu, wobec spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Łomży zostały zakwalifikowane:

  1. Pani Justyna Charuk
  2. Pani Adrianna Milewska

O wynikach I etapu Konkursu należy zawiadomić wszystkich kandydatów poprzez umieszczenie do dnia 5 maja 2017 r. treść uchwały na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łomży www.lomza.po.goy.pl

Drugi etap Konkursu Komisja wyznacza na dzień 15 maja 2017 r. godz. 11 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Łomży”