RADA OKRĘGOWA ZWIĄZKU PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW

W ŁOMŻY POWSTAŁ ODDZIAŁ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2017 r. została utworzona Rada Okręgowa Związku Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

W zebraniu Radę Główną reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała i Tomasz Salwa.

Na zebraniu założycielskim dokonano wyboru składu Rady Okręgowej:

Przewodniczący – Krystyna Mroczkowska
Zastępca Przewodniczącego – Ewa Poleszuk
Skarnik – Marta Gosiewska

Powołano również koordynatora Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.

Koordynatorem została Halina Krajewska