OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PONIŻEJ 30 TYS EURO NA ROBOTY TELETECHNICZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PONIŻEJ 30 TYS EURO NA ROBOTY TELETECHNICZNE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PONIŻEJ 30 TYS EURO NA ROBOTY TELETECHNICZNE W PROKURATURZE REJONOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

szczegóły w załącznikach

– druk oferty

– przedmiary robót do stworzenia kosztorysu ofertowego

– projekt umowy

– wyciąg z projektu budowlano-wykonawczego

– załącznik 1

– załącznik 2