PO VII WB 262.23.2017 ZAKUP SPRZĘTU IT

ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGE PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zamiarze dokonania zamówienia publicznego poniżej 30000 euro na zakup sprzętu komputerowego
o parametrach określonych w specyfikacjach technicznych.

szczegóły:

– zapytanie ofertowe 

– wzór formularza ofertowego

– wymagane parametry

– wzór protokołu dostawy

– wzór umowy