SPROSTOWANIE DOT. PO VII WB 262.23.2017 ZAKUP SPRZĘTU IT

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 03,.10.2017

Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w dniu 03,.10.2017:

Z powodu błędu pisarskiego w specyfikacji technicznej dotyczącej komputera typu ALL IN ONE w ogłoszeniu PO VII WB 262.23.2017 dot. ZAKUP SPRZĘTU IT

następuje sprostowanie informacji dotyczących wymaganych minimalnych parametrów.

W specyfikacji technicznej  zadanie numer 1 jest:

Dysk twardy 5000 GB SATA 5400 obr.

a powinno być Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr.

W pozostałej części oferta pozostaje bez  zmian.

szczegóły:

– zapytanie ofertowe 

– wzór formularza ofertowego

– wymagane parametry – poprawione

– wzór protokołu dostawy

– wzór umowy