DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH PO VII WB.262.35.2017

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁOMŻY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DZIERŻAWĘ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.

Prokuratura Okręgowa w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na dzierżawę urządzeń drukujących.

Szczegóły:
– Zapytanie ofertowe,
– Formularz ofertowy,
– Wzór umowy.

Zmiana zapytania ofertowedo oraz wzoru umowy:
– Zapytanie ofertowe,
– Wzór umowy.