PO VII WB 262.34.2017 ZAKUP KRZESEŁ BIUROWYCH

ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGE PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP KRZESEŁ BIUROWYCH OBROTOWYCH

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje o zamiarze dokonania zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na zakup krzeseł biurowych obrotowych
o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

szczegóły:

– zapytanie ofertowe

– formularz ofertowy

– projekt umowy

– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

KOMUNIKAT:

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 07.12.2017r. do godziny 10.00