Komunikat prasowy z dnia 10.04.2019 roku

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Łomży prowadzone jest postępowanie w toku którego Adamowi R. przedstawiono zarzut tego, że w dniu 6 kwietnia 2019 roku w Łomży, będąc w stanie nietrzeźwości, słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, publicznie znieważył obywateli narodowości czeczeńskiej, a następnie użył przemocy wobec małoletniego, poprzez dwukrotne uderzenie pięścią w twarz z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 257 kk i art. 119§ 1 kk.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych.