INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ŁOMŻY I PROKURATURACH REJONOWYCH OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO.