KOMUNIKAT PRASOWY z dnia 17.03.2020

Prokuratura Rejonowa w Łomży prowadzi śledztwo w toku, którego Justynie D., 34 – letniej mieszkance Łomży, przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw  polegających na zatrzymaniu w okresie od 21 lutego 2020 roku do dnia 11 marca 2020 roku w Łomży i Białowieży małoletniego poniżej lat 15 wbrew woli powołanych do opieki rodziców, tj. przestępstwa z art. 211 kk oraz przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowo z małoletnim poniżej lat 15 i poddaniu małoletniego innym czynnościom seksualnym, tj. o czynu z art. 200§1kk.
Sąd Rejonowy w Łomży nie uwzględnił wniosku Prokuratora Rejonowego w Łomży o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Prokurator wobec Justyny D. zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakazu wykonywania zawodu nauczyciela oraz zakazu opuszczania kraju info