Komunikat z dnia 19.03.2020

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na podstawie Zarządzenia Nr 30.2020 Prokuratora Okręgowego w Łomży z dnia 18 marca 2020 roku:

– do odwołania ulegają zawieszeniu osobiste przyjęcia interesantów;
– kontakt z prokuratorami i pracownikami odbywa się drogą telefoniczną, elektroniczną i pocztową;
– przed wejściem na teren budynku prokuratury dokonywany jest pomiar temperatury ciała. info

Dane do kontaktu:

1) Prokuratura Okręgowa w Łomży:
– telefon (86) 215 54 41, faks (86) 216 28 50,
– adres e-mail: poczta@lomza.po.gov.pl
– ePUAP: /9t5t23dgaq/Skład_ESP

2) Prokuratura Rejonowa w Grajewie:
– telefon (86) 278 31 03, faks (86) 261 11 63,
– adres e-mail: pr.grajewo@lomza.po.gov.pl
3) Prokuratura Rejonowa w Kolnie:
– telefon (86) 278 18 015, faks (86) 278 23 10,
– adres e-mail: pr.kolno@lomza.po.sov.pl
4) Prokuratura Rejonowa w Łomży:
– telefon (86) 215 54 57, faks (86) 215 54 48,
– adres e-mail: pr.lomza@loinza.po.gov.pl
5) Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem
– telefon (86) 275 25 25, faks (86) 275 24 71,
– adres e-mail: pr.wysokie@lomza.po.gov.pl
6) Prokuratura Rejonowa w Zambrowie
– telefon (86) 271 20 12, faks (86) 271 23 47,
– adres e-mail: pr.zambrow@lomza.po.gov.pl