Komunikat z dnia 04.05.2020

Prokuratura Rejonowa w Łomży prowadzi śledztwo w toku którego Sebastianowi S., 19-letniemu mieszkańcowi Łomży, przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających min. na posiadaniu w Łomży środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy oraz tabletek extazy;

kilkukrotnym udzieleniu odpłatnie środków odurzających oraz narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez udzielenie w Łomży w dniu 22 kwietnia 2020 roku bliżej nieustalonej substancji psychotropowej, po zażyciu której pokrzywdzona doznała zaburzeń świadomości i wymagała udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, tj. przestępstw z art. 62 ust. 1 oraz 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przestępstwa z art. 160§ 1 kk.

Sąd Rejonowy w Łomży na wniosek Prokuratora Rejonowego w Łomży zastosował wobec Sebastiana S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W toku śledztwa na mieniu podejrzanego dokonano zabezpieczenia majątkowego.more