KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 – 2020

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy aktualne rejestry instytucji i organizacji.

Baza teleadresowa NGO 2020- przemoc w rodzinie

Ośrodki Interwencji Kryzysowej – woj. podlaskie 2020  r- baza teleadresowa

Ośrodki Pomocy Społecznej woj. podlaskie 2020

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie- woj. podlaskie 2020

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2020

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r 

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim

Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2020

 

program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie