ZAPYTANIE OFERTOWE- PO_VII_WB_262.14.2020

Prokuratura Okręgowa w Łomży zaprasza do złożenia ofert cenowych

Zakup z dostawą i  montaż mebli do pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w  Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

– zapytanie ofertowe
– formularz ofertowy
– informacja o danych
– najważniejsze zapisy umowy
– protokół odbioru
– przedmiot zamówienia
– zobowiązanie
– oświadczenie
– oświadczenia

Ogłoszenie wyników postępowania:

ogłoszenie.