PO VII WB 262.16-17. 2020 – Wszczęcie postępowania na zakup sprzętu informatycznego

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania na zakup sprzętu informatycznego.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe,

Wzór protokołu dostawy,

Formularz ofertowy,

Opis przedmiotu zamówienia,

Wzór umowy.

 

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego:

Ogłoszenie wyników.